Peamist rolli firma kogu tegevuse edus mängib tema IT-alane kompetents. Peaaegu kõik äriprotsessid on realiseeritud oma IT lahendustega (OpenERP) ja (Zend Framework) baasil. Firma arendajate kogemused ja teadmised võimaldavad leida lahendusi erisuguse keerukusastmega äriprotsesside organiseerimiseks ja optimeerimiseks.