Firma ambitsioonid ei piirdu innovatsioonidega kaubanduses ja teenuste osutamises. Oma arengu järgmiseks sammuks peab AVANSER “tarkade” tehnoloogiate juurutamist ja keskkonna saastamise vähendamisega seotud probleemide lahendamist. 2014 aastast alates uurime erinevaid lahendusi autonduses antud alal.

 

EAS

Perioodil 15.09.2014 kuni 15.11.2014 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Aine NiAl204 kompleksuuring katalüütiliste konverterite tegevainena”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.